Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

See? He's her lobster.

I seem unable to get you out of my head. And that makes me confused. I think I miss you. A lot. Way more than I should. And that makes me sad.
PS: I would let you down. Yet once. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: